Online marketing

Cijfers tonen aan hoe uw website presteert. Is acquisitie zinvol, of blijft conversie achter en gaat optimaliseren voor?

De cyclus van online marketing
1

Hoe presteert uw website?

Voordat we beginnen met de online marketing van uw website starten we een nulmeting. We definiëren de conversiedoelen en bepalen op welke manier deze worden gemeten.


2

Acquisitie of optimaliseren?

Uit de verzamelde statistieken volgt een advies. Zijn er verbeterpunten waarmee de doeltreffendheid van uw website kan worden verhoogd, of is het tijd voor meer bezoekers?


3

Wat is het effect?

Na de optimalisatie- of acquisitieslag meten we de effecten. Heeft het nieuwe onboarding-proces uw conversie verhoogd? Leverde de mailing-campagne voldoende traffic op?—Vanuit de nieuwe situatie wordt opnieuw bepaald of we inzetten op acquisitie of optimalisatie.

Hoe kunnen wij u helpen?