Gebruik een likertschaal in uw enquêtes

geplaatst op in Updates

Webformulieren zijn uitgebreid met likertschakelen. Een likertschaal is een 5- of 7-puntsschaal waarin een gebruiker zijn mate van instemming kan aangeven. De schaal loopt vaak van 'volledig mee eens' naar 'volledig mee oneens', of bijvoorbeeld van 'zeer belangrijk' naar 'helemaal niet belangrijk'. Handig wanneer u webformulieren wilt gebruiken om een enquête te maken.

Op de hoogte blijven?